درباره ما


وبسایت صیغه من ( صیغه دات می ) یک مرکز مجازی ازدواج موقت است و هدف این مجموعه شناخت و شناسایی زوج ها برای ازدواج موقت و دوری از گناه می باشد.

هدف راه اندازی این سایت تسهیل و جلوگیری از اتلاف وقت برای اشنایی آقایان با خانم ها جهت ازدواج موقت است و تمامی موارد خانم ها ازدواج موقت هستند و برای همین موضوع معرفی خواهند شد.

ازدواج موقت (صیغه) از نظر شرعی و قانونی کاملا مجاز است و یک رحمت از سوی پروردگار برای بندگانش است و از ابتدای اسلام در زمان امامان و پیامبران این امر مرسوم بوده و نزد خداوند کاری پسندیده بشمار می رفته که خواندن صیغه نشان از رضایت دو طرف و پروردگار بزرگ می باشد.

امام علی می فرماید:عقد موقت یا متعه یک رحمت از سوی پروردگار است که به موجب ان به بندگانش رحم کرده و اگر نهى امر از ان نبود, به غیر از انسان های بدبخت هیچ کس زنا نمیکرد.

مسأله ازدواج موقت (صیغه) از دید تئوریک نیز پذیرفته شده و برخی از متفکران غرب مانند راسل هم ازدواج موقت را یکی از راه های حل مشکلات جنسی می داند.